งานจัดซื้อจัดจ้าง


การจัดซื้อจัดจ้าง

 

รายการ

Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
   
Message us