TPSA

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA)

 

ลำดับ

ผลงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ประเภทรางวัล

ระดับรางวัล

Download

1
การพัฒนารูปแบบระบบบริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ
สถาบันประสาทวิทยา
พัฒนาการบริการ
ดีเด่น
   
2
HPV Self-sampling ทางเลือกใหม่
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ลดกลัว ลดอายทำได้ด้วยตัวเอง
สถานบันมะเร็งแห่งชาติ
พัฒนาการบริการ
ดี
   
3
UDCH E-Referral system for Starting Cancer Treatment at The First Cancer Care Visit
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
พัฒนาการบริการ
ดี
   
4
Home PC Happy everywhere : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
พัฒนาการบริการ
ดี
   

 

ลำดับ

ผลงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ประเภทรางวัล

ระดับรางวัล

Download

1
AI Chest 4 All (DMS-TU) for Thai people
- โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขยายผลมาตรฐานการบริการ
ดีเด่น
   
2
มะเร็ง รักษาไว ได้ทุกที่ ชีวิตดีทั่วไทย
สถานบันมะเร็งแห่งชาติ
พัฒนาบริการ
ดี
   
3
“รวมพลัง เติมรอยยิ้มให้น้อง” การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โดยทีมสหวิทยาการ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
พัฒนาบริการ
ดี
   

 

ลำดับ

ผลงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ประเภทรางวัล

Download

1
การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ
- กรมควบคุมโรค
- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- กรมการแพทย์
รางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ
   
2
AI Chest 4 All (DMS-TU) for Thai people
- โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดีเด่น
   
3
ดูแลด้วยใจ ห่วงใย ใส่ใจ โดยใช้เทคโนโลยี
โรงพยาบาลเลิดสิน
ดี
   
4
Innovative Foot Orthotic Clinic
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ดี
   

 

ลำดับ

ผลงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ประเภทรางวัล

Download

1
หมุดเกลียวขนาดเล็กราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
ดีเด่น
   
2
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาเพื่อป้องกันตาบอด
โรงพยาบาลราชวิถี
ดีเด่น
   
3
Dental Platform ต้นแบบเพื่อให้บริการทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน
สถาบันทันตกรรม
ดีเด่น
   
4
โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ฝันที่เป็นจริงของคนไทย
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ดีเด่น
   
5
การผ่าตัดมดลูกแบบไร้แผลด้วย RA Technique
โรงพยาบาลราชวิถี
ดี
   
6
การดูแลผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจร
สถาบันประสาทวิทยา
ดี
   
7
การเปิดให้บริการการรักษาโรคภูมิคุ้มกันทางระบบประสาทแบบครบวงจร
สถาบันประสาทวิทยา
ดี
   
8
การพัฒนาการป้องกันภาวะกรามติด (Trimus) ด้วยวิธีผสมผสานในผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและลำคอที่ได้รับการฉายรังสี
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ดี
   
9
รูปแบบการบริการดูแลระยะกลางในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง (Intermediate care model for stroke in the elderly)
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
ดี
   
10
Robotic dispensary in Mahavajiralongkorn Thanyaburi Hospital
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ดี
   

 

ลำดับ

ผลงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ประเภทรางวัล

Download

1
นวัตกรรม G-Breath ตรวจAcetone
ในผู้ป่วยเบาหวานภาวะวิกฤตน้ำตาลสูงจากลมหายใจ
โรงพยาบาลราชวิถี
ดีเด่น
   
2
การศึกษาความคงตัวของยาหยอดตากรณีผู้ป่วยต้องได้รับยาเตรียมพิเศษเฉพาะราย
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ดีเด่น
   
3
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ดีเด่น
   
4
ตาปลอมเสมือนจริง...เป็นยิ่งกว่าโอกาส
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ดีเด่น
   
5
PTX4.4.0 (ศูนย์) @rajavithi.inno.model
โรงพยาบาลราชวิถี
ดี
   
6
นวัตกรรม A-line wrist splint
โรงพยาบาลเลิดสิน
ดี
   
7
การดูแลผู้ป่วยเนื้องอกต่อมใต้สมองครบวงจร
สถาบันประสาทวิทยา
ดี
   
8
Lerdsin Osteosarcoma Fast Track (LOFT)
โรงพยาบาลเลิดสิน
ดี
   
9
การรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้ป่วยกระดูกพรุนแบบบูรณาการเพื่อป้องกันกระดูกหักซ้ำ (Integration Management in Osteoporotic Hip Fracture for Re-fracture Prevention)
โรงพยาบาลเลิดสิน
ดี
   
10
15 ปี โครงการคัดกรองมะเร็งระดับชาติ เพื่อหญิงไทยห่างไกลมะเร็งปากมดลูก
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ดี
   
11
QCU บ้านหลังที่สองของผู้ป่วยมะเร็ง
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ดี
   

 

ลำดับ

ผลงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ประเภทรางวัล

Download

1
การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อคผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ดีเด่น
   
2
OPD Sx 4.0 : Startup of Digital Hospital
โรงพยาบาลราชวิถี
ดี
   
3
นวัตกรรมเครื่อง Black Light Blue ในการแยกวินิจฉัยโรคเกลื้อน โรคกลากที่หนังศีรษะและโรค Erythrasma
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
ดี
   

 

ลำดับ

ผลงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ประเภทรางวัล

Download

1
นวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรง เพื่อลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ดีเด่น
   
2
ข้อมูลดีประชาชีห่างไกลมะเร็ง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ดี
   
Message us