งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566

กระทรวงสาธารณสุขจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้ธีม “สุขภาพดี กายใจฟิต ควบคุมโรคได้” ซึ่งกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ ในการนี้ น.ส. ณัฐชา ธนะพิมลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกรมการแพทย์เข้าประกวดนางนพมาศ โดยมี พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ. ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ. วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และบุคลากรกรมการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสุขภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา

Message us