การประชุมติดตามงานบูรณาการหน่วยงานสนับสนุนกรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามงานบูรณาการหน่วยงานสนับสนุนกรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์

Message us