พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยระบบลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ (E-PA) โดยมีรองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์ มีนางสาวธารีพร ตติยบุญสูง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

Message us