บริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก จ.เพชรบูรณ์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ โดยนางสาวธารีพร ตติยบุญสูง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเงินบริจาค ให้กับโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะครูและนักเรียนจำนวน 63 คนร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์

Message us