บันทึกเทปสัมภาษณ์ โครงการ DMS Senior Virtual Run 2023

นพ. มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ประธานชมรมผู้อาวุโสกรมการแพทย์ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ โครงการ DMS Senior Virtual Run 2023 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสุขภาพกายของบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ และประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ โดยมีนายชัยชนะ วีระสุชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และนางสาวธารีพร ตติยบุญสูง หัวหน้ากลุ่มงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สมาชิกโครงการดังกล่าว ร่วมให้สัมภาษณ์ด้วย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องชุติดำรง อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการแพทย์

Message us