ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์ 2567

  • วันที่ 11 ตุลาคม 2566
  • 09.30 – 14.00 น.
  • ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์
Message us