ประชุมตรวจให้คะแนนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
  • 09.00 – 15.30 น.
  • ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมการแพทย์
เอกสารประกอบการประชุม อัลบั้มภาพ
Message us