วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน​ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” โดยมีนางสาวธารีพร ตติยบุญสูง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Message us