แผนปฏิบัติราชการ


  • แผนปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ลงประกาศ : รออัปโหลดเอกสาร)
  • แผนปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ลงประกาศ : รออัปโหลดเอกสาร)
  • แผนปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) (วันที่ลงประกาศ : รออัปโหลดเอกสาร)
Message us