ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์
88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทรศัพท์ : 02-590-6135-9 โทรสาร. 02-591-8234
อีเมล : saraban_psd@dms.mail.go.th

Public Sector Development Goup
88/23 Moo 4, Tiwanon Road, Talad Khwan Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi Province 11000
Tel : 02-590-6135-9 Fax. 02-591-8234
E-mail : saraban_psd@dms.mail.go.th

Message us